Waluta
 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP
Kupno

79

414

325

515

Sprzedaż

81,50

429

340

540