Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

62,50

425

390

478

Sprzedaż

64,50

437

402

491