Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

57,50

423

374

494

Sprzedaż

60,50

435

386

506