Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

61

436

393

524

Sprzedaż

64

450

405

538