Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

58,50

429

3,88

513

Sprzedaż

61,50

440

400

525