4

Waluta
 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP
Kupno

57,50

413

366

554

Sprzedaż

60,50

426

379

566