Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

51

436

389

564

Sprzedaż

 54

448

401

576