Waluta
 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP
Kupno

79,50

414

324

515

Sprzedaż

82

429

339

540