Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

64,50

440

410

525

Sprzedaż

66,50

455

425

540