Waluta
 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP
Kupno

66,50

411

370

578

Sprzedaż

69,50

423

382

592