Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

59,50

423

377

490

Sprzedaż

61,50

435

389

502