Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

59

 

433

389

572

 

Sprzedaż

62

445

401

584