Waluta
 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP
Kupno

72,50

411

329

515

Sprzedaż

75

426

344

540