Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

68

429

402

490

Sprzedaż

70

441

412

502